top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 11 april 2020

OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN
Deze Algemene voorwaarden zijn deel van de juridisch bindende overeenkomst tussen u persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Unpack & Kayak ("wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de unpackandkayak.com-website en elk ander mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de "Site").

U stemt ermee in dat u door de site te bezoeken, al deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en dient u het gebruik te staken. Aanvullende voorwaarden of documenten zullen van tijd tot tijd geactualiseerd en op de Site geplaatst worden. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene voorwaarden aan te brengen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van actualisering. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen in de herziene Algemene voorwaarden door uw voortdurende gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendomsrecht en alle broncodes, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarop (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten. 

De inhoud en de merken worden op de site aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, 'geüpload', 'gepost', openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

GEBRUIKERSOVEREENKOMSTEN
Door de site te gebruiken (inclusief het kopen van reizen of producten), verklaart en garandeert u dat:
(1) Alle registratie-informatie die u indient, correct is, nauwkeurig, actueel en volledig;
(2) U heeft de wettelijke bevoegdheid en u gaat ermee akkoord deze Algemene Voorwaarden na te leven;
(3) U bent niet jonger dan 16 jaar;
(4) U gaat akkoord met de ondertekening van een vrijwaringsverklaring (eigen aansprakelijkheid) voordat u aan uw reis begint (deze wordt in gedrukte vorm verstrekt door een Unpack & Kayak crew member);
(5) Tenzij een aanvullende annuleringsverzekering is afgesloten, kunt u geen restitutie krijgen voor de reis, mocht u de reis annuleren;
(6) Tenzij een aanvullende slechtweerverzekering is afgesloten, kunt u de reis niet verplaatsen naar een andere datum. Unpack & Kayak kan hier een uitzondering voor maken als de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn om de tocht verantwoord door te laten gaan (bvb hevige onweersbuien, overstromingen, etc).

(7) Als er een slechtweerverzekering is afgesloten, kan de reis worden verplaatst naar een latere datum binnen hetzelfde seizoen. Het is niet mogelijk om een ​​reis naar een ander jaar te verplaatsen.


SITE BEHEER
We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:
(1) de site te controleren op schendingen van deze Algemene voorwaarden;
(2) Passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Algemene Voorwaarden overtreedt;
(3) Om de site op een andere manier te ontwerpen met het oog op de bescherming van onze rechten en eigendommen en om de goede werking van de site te waarborgen.

KENNISGEVING EN BELEID VAN DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat op of via de Site beschikbaar is, inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, laat het ons dan onmiddellijk weten via ons contactportaal.

GEBRUIKERSGEGEVENS
We volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/697 in overeenstemming met de voorschriften van de Europese Unie.
 
*Als er een geschil is, prevaleert de Engelse versie van de algemene voorwaarden.

bottom of page